• https://www.facebook.com/yurtseverhavalandirmacom

Isıtma Soğutma Sistemleri

Yurtsever Havalandirma Isıtma Soğutma Sistemleri

Sığınak Havalandırma Sistemleri

Sığınak Havalandırma

Sığınakların Havalandırılması tasarımında,Sığınak ortamında koruma süresince bulunacak insan

ların,yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temiz havanın sağlanması düşünülmektedir.Bu amaçla
asgari ihtiyaç havasının tespiti açısından bir açıklama gerektiği görülmektedir.
Solunum için gerekli hava içinde asgari Oksijen miktarının dan az, CO2 miktarının %2 den çok
olmaması,kuru termometre sıcaklığın 290C’ yi aşmaması sağlanmalıdır.Sağlık koşullarının korunması,
ortam havasındaki CO2 miktarının %4ü aşmaması için ise insanlarda,kişi başına en az 500 lt/h
solunum havasına ihtiyaç duyulmaktadır.Bedensel bir faaliyeti olmaksızın yetişkin bir insanın teneffüs
ettiği hava yaklaşık 0.5 m3/h (maksimum 8....9 m3/h) olup, solunum sonucu havası ise 35 0C ve %95’lik
neme sahip olmakta ve ortalama olarak O2 , %4 CO2 ve %79 N içermektedir. İnsanlar için diğer
biyofiziksel ve fizyolojik veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
 
İNSANLARIN ORTALAMA BİYOFİZİKSEL VERİLERİ
 
Kütlesi60-70 kgTemel Devri (Sakin)70-80 W
Hacmi60 litreNefes Alma Sayısı16 nefes/dk
Yüzeyi1,7...1,9 m2Nefes Alma Miktarı0.5 m3/h
Vucut Sıcaklığı37 0COrtalama Deri Sıcaklığı32..33 0C
Nabız Atışı70-80 atış/dk.Sürekli gücü85 W
  CO2 Nefes Veriş (Sakin)10-20 lt/h
 
DEĞİŞİK İŞLER SIRASINDA KALP ATIŞLARI İLE OKSİJEN TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
 Oksijen Tüketimi lt/dakKalp Atışı Atış/dak
Hafif iş< 0.5<90
Orta düzeyde iş0.5-1.090-110
Ağır iş1.0-1.5110-130
Çok ağır iş1.5-2.0130-150
Çok zorlayıcı iş> 2.0150-170
 
 
Böylece,Sığınak içerisinde havalandırma koşulları şöyle sıralanabilir;
 
a. Yeterli düzeyde hava değişimi sağlanabilmeli, ortamdaki CO2 %2’den fazla ve oksijen
seviyesi ’dan az olmamalıdır.
b. Radyasyon, biyolojik ve kimyasal tozların ve parçaların sığınak içerisine sızmasını
önlemek için iç ortamda dış ortama göre 50 Pa değerinde pozitif basınç yaratılmalıdır
c. Sığınak havası ısıtılmamalı, soğutulmamalı ve nemlendirilmemelidir.
d. Sığınaktaki bütün açılıp kapanan veya dış bağlantısı olan açıklıklar hava sızdırmaz şekilde
yapılmalıdır.
Bu koşullarla birlikte, gerekli emniyetin sağlanabilmesi için sistem tasarımında aşağıdaki tedbirler de
alınmalıdır.
e. Sığınaklar bir normal havalandırma bir de koruyucu havalandırma sistemlerini içermelidir.
Dışarıdaki hava solunabilir kalitede olduğu zaman normal havalandırma devrede olmalı ve dışarıdan
alınan temiz hava EU 3 kalite toz filtre ile filtre edilip ortama verilmelidir.
f. Sığınak havalandırma sisteminin enerji ihtiyacı uygun kapasitede bir jeneratör ile
karşılanmalı, jeneratör için sığınak alanı dışında bir alan Makina dairesi olarak tasarlanmalıdır.
Jeneratör egzozu doğrudan dışarıya verilmelidir.
 
2. SIĞINAKLARIN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
 
3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerinde Sığınaklarla İlgili
Ek Yönetmelik hükümlerine göre sığınaklar,
2.1. Kullanacaklara göre sığınaklar,
2.2. Kullanım amacına göre sığınaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
2.1. Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri
2.1.1. Özel Sığınaklar : Evlerde, Resmi ve Özel İdare, fabrika ve müesseselerin
bodrumlarında veya bahçelerine yapılan sığınaklar.
2.1.2. Genel Sığınaklar : Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde,
dışarııdbulunan halkın korunması için Devlet tarafından yapılan sığınaklar olmak üzere ikiye
ayrılmıştır.
2.2 Kullanım Amacına Göre Sığınaklar
2.21. Basınç Sığınakları : Nükleer silahların ani (Işık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı
(radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve Biylojik harp
maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklar,
2.2.2. Serpinti Sığınakları : Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak
amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve Biyolojik harp maddelerine, nükleer
silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da
korunmayı sağlamak için inşa edilen sığınaklardır.
 
3. SIĞINAKLARDA HAVALANDIRMA KAPASİTESİ TAYİNİ VE FİLTRASYON TASARIMI
 
Sığınağın çeşidi ne olursa olsun,sığınaktan yararlanan insanların,bulundukları koruma ortamında,
bulunma süreleri boyunca,sağlıklı ve konforlu olarak yaşamalarının sağlanması gerekmektedir.
İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için,ortam havasının asgari yaşam koşullarına uygun olması
planlanmalıdır.
 
Dışarıdaki havanın radyasyon, biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar ile kirli olduğu durumlarda
emilen hava bu kirleticileri tutacak uygun filtrelerden geçirilerek ortama verilmelidir. Yüksek yangın
tehlikesinin olduğu yerlerde dış hava mutlaka basınç, sıcaklık ve neme karşı tampon görevi gören kum
filtreden geçirilmeli ve daha sonra aktif karbon filtreden geçirilerek ortama verilmelidir.
 
Sığınakların mekanik havalandırmasının kapasitesi sığınak büyüklüğüne göre değişmektedir.
 
Aşağıdaki tabloda verilen sığınak büyüklüğüne göre normal ve koruma havalandırma Kapasiteleri ve
kullanılacak filtreler dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır. Aşağıdaki kapasite değerleri minimum
değerler olup hava kalitesini arttırıcı her türlü ilave önlem tasarımda kullanılabilir.Tablodaki Hava
debileri kişi başına asgari hava miktarını ifade etmektedir.
 
Sığınaklarda havalandırma tasarımına esas kriterler.
 
Sığınak KapasitesiNormal Ortam Havalandırması
Koruma havalandırması
Yüksek Yangın Tehlikesi
Düşük Yangın Tehlikesi
50 kişiliğe kadar
9 m3/h ve EU3 kalite toz filtresi
1.8 m3/h
Kum filtre, EU 3 toz filtre, aktif karbon fitre
EU3 toz filtre, Radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
51-150 kişiliğe kadar
3 m3/h ve EU3 kalite toz filtresi
3 m3/h
Kum filtre, EU 3 toz filtre, aktif karbon filtre
EU3 toz filtre, Radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
150 kişiden büyük
4.5 m /h ve EU3 kalite toz filtresi
4.5 m 3/h
Kum filtre, EU 3 toz filtre, aktif karbon filtre
EU3 toz filtre, Radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
 
 
Sığınaklar için planlanan kum filtreleri hesaplanırken;
 
a- 1-25 kişi arası sığınaklarda kum miktarı 1.5m³ yüksekliği 1 m.
b- 25-50 kişi arası sığınaklarda kum miktarı 3m³ yüksekliği 1 m.
c- 50-150 kişiye kadar olan sığınaklarda havalandırma havasının 1m³/dak.sı (60m³/h)
başına 1 m³ kum hesaplanmalı ve yüksekliği 2 m. olmalıdır.
 
Kum yüksekliği 2 m olduğunda kum filtrenin basınç kaybı 200 Pa olarak tasarım yapılmalıdır.
Sığınakta kum filtresi kullanımı tercih edildiğinde, kullanılacak kum, emiş ızgarasını 5 cm. örtecek
şekilde 2-5 mm. tane iriliğinde olmalı ve bunun üzerine 0.4-0.8 mm. tane büyüklüğünde kuvartz kum
kullanılmalıdır.Aşağıdaki şemalarda örnek tasarımlar verilmektedir.
 
Sığınağın bulunduğu bölgede yangın tehlikesi yüksek ise mutlaka kum filtresi kullanılmalıdır.
 


841 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret36212
Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 34° 16°
Saat